Pages

29 april, 2010

Jag är oftast inte en han eller hon

När det handlar om personer generellt och inte några specifika individer, skrivs det ofta "han eller hon". Som i detta exempel från Sveriges Domstolar:

I överklagandet talar personen om att han eller hon accepterar att dömas för stöld men att han eller hon anser sig oskyldig till misshandel

Det är ett försök att vara inkluderande, det gamla sättet att skriva "han" om alla ospecifika individer har (som tur är) i princip dött ut.

När jag ser formuleringar som det exemplet jag gav, tänker jag "Men jag är oftast inte en han eller hon". Ibland ser jag den värre formuleringen "han (eller hon)" och vet ni... jag är aldrig en hon inom parentes.


Mikusagi

Inga kommentarer: