Pages

19 januari, 2010

Inte genus

Folk påpekar ibland att jag säger "kön" när de själva skulle säga "genus". Ofta är det personer som har haft kanske två föreläsningar om genus och nu känner att de vill använda sina nya kunskaper. Det är trevligt att de tar till sig ordet, men jag brukar inte använda det annat än när jag säger "genusvetenskap". Jag använder ordet "kön" för alla typer av kön (juridiskt, biologiskt, socialt, mentalt) ifall tillfället inte kräver att jag specificerar mig. Varför? För att de är alla mer eller mindre konstruerade av oss, så jag tycker inte att det är någon stor skillnad mellan dem. I slutändan handlar det ändå om uppfattningar och upplevelser.

Jag menar inte att alla individer har sociala kön som överensstämmer deras mentala, därför använder jag ibland olika termer. Oftast när jag talar om kön kan det dock vara nästan vilken kategori som helst. Biologiska, sociala och mentala kön har gemensamt bland annat att de inte är binära även om folk många gånger tror det. Det finns inte bara 0 och 1, det finns mycket mer. En kan se det som en skala som går från en ytterpunkt till en annan men kanske är det bättre med en mer komplicerad bild som inte går bara från höger till vänster utan har fler dimensioner än så. En karta med punkter. Fast raka, endimensionella skalor är enklare att förstå.

Juridiska kön finns det bara två av, i Sverige i alla fall. Där är det antingen eller som gäller.


Mikusagi

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2 kommentarer:

Sargoth sa...

Butler kritiserar också uppdelningen kön/genus i inledningen av en av sina böcker. En av de mer kända av dem.

Bara så du vet. E:

Mikusagi sa...

Jag vet det
men jag har inte läst Butler.