Pages

02 juni, 2009

Tro och läraryrket

Under min tid på lärarprogrammet har jag stött på en hel del troende människor. Det gjorde jag inte i samma utsträckning på de kurser jag har läst tidigare. Så vitt jag vet.

  • Är det så att lärare i större utsträckning är religiösa? (söker sig religiösa till läraryrket?)
  • Upplever jag det så bara för att folk på lärarprogrammet talar öppet om sin tro?
  • Stöter jag på fler religiösa för att jag har stött på fler personer?

Åh jag vet inte, och jag tänker inte göra värsta vetenskapliga undersökningen heller.


Mikusagi

Inga kommentarer: