Pages

16 oktober, 2017

Borde vi inte sluta att prata om straff?

Borde vi inte sluta att prata om "straff"? Samhället, främst lagarna och rättsväsendet. Så länge vi pratar om vilket straff en människa ska få för ett visst brott, så kommer vi att fortsätta använda rättssystemet för att utkräva hämnd. Jag vill inte ha en stat som hämnas.

Domstol, åklagare, advokater, lagstiftare, anstalter osv. borde finnas för att uppnå ett mål, och målet tycker jag borde vara att färre människor råkar illa ut. T.ex. att färre utsätts för grov misshandel för att ta ett exempel på ett allvarligt brott. Vi uppnår inte det målet genom att hämnas. Vi måste ändra hur vi pratar om brott och straff, och jag tror att vi inte ens borde prata om brott och straff.

Mikusagi.

Inga kommentarer: