Pages

06 maj, 2013

Vem får vara djur?

Föreläsaren pratar om liv, och kommer sedan in på "djur". Hen säger att när folk säger "djur" brukar de inte mena människor, insekter, fiskar etc. Utan de menar däggdjur. Gärna landlevande, fluffiga däggdjur. Alla de andra, det är något annat. Oklart vad. Svampar? Växter? Vem vet. Djur är de inte i alla fall!

Tell me about it! Alla dessa gånger när "vegetariska recept" innehållit fisk! ÄR FISK EN PLANTA ELLER?

Djur (Animalia) är flercelliga organismer som kännetecknas av att de är rörliga och heterotrofa, det vill säga får sin energi från föda, och utgör ett rike inom klassificeringen av levande organismer. Med få undantag har djur muskler, ett nervsystem, och inre hålrum i kroppen, ämnat för nedbrytning av födan.

Varsågoda! En definition av djur, lånad från Wikipedia. Passar fisk in? Ja. Passar insekter in? Ja. Passar spindeldjur in? Ja. Passar människor in? Ja.


Mikusagi.

Inga kommentarer: