Pages

18 februari, 2013

Äktenskapet är, som vi redan vet, en kvinnofälla

I förra inlägget nämnde jag i förbifarten att kvinnor mår bra av skilsmässa. Nu tänkte jag redogöra för min källa!

Jag har läst boken "Prins Charles känsla" som handlar om kärlek. Det är serietecknaren Liv Strömquist som har skrivit den. På sidorna 86-88 finns mitt favoritavsnitt i boken, och här citerar jag sidan 87:

"45% av kvinnorna upplevde att de fick en bättre relation till sina vänner efter skilsmässan. Bland männen får dock en majoritet en SÄMRE relation till sina vänner efter att de skilt sig. Männen mår dessutom sämre psykiskt som singlar än vad gjorde som gifta. Detta är en stor skillnad mot kvinnor, där 70% upplevde att de fick ett ökat psykiskt välbefinnande efter skilsmässan. Hela 85% av kvinnorna upplevde dessutom att de fick bättre självförtroende efter att de skilt sig (mot 35% av männen). "

Diagram och info om var diagrammet kommer ifrån, finns i boken.

Inga kommentarer: