Pages

14 maj, 2012

Uppsala Pride måste inte bjuda in LUF

Just nu är Uppsala Pride en snackis på Twitter. Många är upprörda över att varken LUF eller Folkpartiet får gå med i Uppsala Prides parad. Själv är jag inte förvånad, det motsatta skulle jag däremot reagera på. Alltså om LUF och Folkpartiet gick med i paraden - det skulle vara jättekonstigt i mina ögon.
I höstas såg jag att Moderaterna hade ett bord på Uppsala Pride och satt och undrade vad de hade för intresse av att vara där. Ville de omvända folk eller vad var grejen? För mig var det självklart att besökarna antingen var vänster eller anarkister. Jag hade aldrig varit på Uppsala Pride tidigare men kände ändå till festivalens inriktning.

Uppsala Pride är en organisation som bygger på en socialistisk och queerfeministisk värdegrund. Uppsala Pride vill vara en plattform för möten, aktivism, gemenskap och förändring. Uppsala Pride vill upplösa all diskriminering och förtryck baserade på kön, könsidentitet, könsuttryck, klass, ras, etnisk tillhörighet, funktionalitet, ålder och sexualitet.

Varför vill LUF vara med i ett evenemang som är socialistiskt och som vill upplösa diskriminering baserad på klass? Hur går det ihop med LUFs egna värderingar? När blev Folkpartiet socialistiskt?

Uppsala Pride har en intersektionell grund vilket innebär att vi vill se till flera diskrimineringsgrunder samtidigt när vi motarbetar dessa. Vi tar alltså inte bara hänsyn till ”hbt-relaterade” frågor, detta eftersom vi inte anser att något sådant kan ses bortryckt från andra typer av diskriminering som människor utsätts för. Av samma anledning anser vi att en inte kan prata om någon enhetlig hbtq-rörelse som kan föra en enad gemensam kamp i alla situationer. Vi är olika och har olika intressen. Uppsala Pride vill lyfta fram marginaliserad och osynliggjord hbtq-kamp.
Uppsala Pride solidariserar och samarbetar med andra rörelser som arbetar mot alla former av diskriminering och förtyck. Vi arbetar med organisationer som erkänner att det finns diskriminering och förtyck i samhället. I en tid då välfärden är på väg att rustas ner och rasism och andra former av förtyck växer sig starkare och legitimeras av institutionella makter efterlyser vi bredare allianser för att motverka dessa strömningar.

Jag går inte till Uppsala Pride för att jag varken är cisperson eller heterosexuell, om det bara handlade om det vore det ett ointressant evenemang. Jag är intresserad av maktstrukturer. Jag vill prata ur ett intersektionellt perspektiv om patriarkatet, rasism, klass osv. Jag är inte bara en asexuell transperson, jag är en massa annat också, och agerar i en värld där allt inte bara handlar om min sexuella läggning. Det är meningslöst att bara säga att det är okej att inte vara hetero/cis. En festival som bara handlar om det är jag inte intresserad av.

Några ifrågasätter att ett socialistiskt arrangemang kallar sig Pride. Det är att tjuva ett ord. Vissa säger att det skall handla om kärlek, andra att det skall handla om tolerans. TOLERANS?

Så här skriver Uppsala Pride om just Pride:

Priderörelsen startade i uppror och kravaller på New Yorks gator sommaren 1969. Detta var en spontan motreaktion på polisens våldsamma trakasserier. Än idag är många statliga institutioner ett av de största hoten för ett stort antal människor i Sverige och runt om i världen. Dessa institutioner speglar och skapar normer samt har makt att reglera vad som får finnas och vad som inte ska få finnas. Det är också dessa som tillåter att vi i Sverige har tvångssteriliseringar, deportationer, diskriminerande rättsväsende och hemlöshet. De personer som motsätter sig deras spelregler utsätts ofta för fattigdom och våld.

Det är inte så konstigt om människor gör olika saker av Stonewall-händelsen. De flesta tror jag ändå tycker att det handlar om makt. Vissa vill att det bara skall handla om rätten för HBT-personer att vara öppna och dessutom ha samma rättigheter som heterosexuella cispersoner, jag förstår den tanken och det finns forum för den kampen. I mina ögon blir det dock lite verkningslöst att prata om makt utan att ha ett intersektionellt perspektiv och se hur olika förtryckarstrukturer samverkar. För Uppsala Pride handlar Pride om att revoltera mot institutionaliserat våld.

Om alla skall få vara med i alla evenemang så blir det meningslöst att arrangera något. Vi får ha en enda festival som heter "Vad som helst-festivalen" som avslutas med "Vad som helst-paraden" och där kan alla partier och organisationer gå med för de har ju en åsikt om något och alla har rätt att ha åsikter.


Alla arrangemang och events har en tanke om vad de skall handla om, och bjuder in gäster efter de premisserna. Jag kommer aldrig att bli inbjuden till Skattebetalarnas förenings evenemang för vi har helt olika visioner. Detta trots att jag betalar skatt och vill att skattepengar skall användas på ett bra sätt. På samma sätt kan två personer vara för att HBTQ-personer skall få vistas ute i samhället men ändå ha olika åsikter vad som är problemet, vad vi skall kämpa för. Men för att under fyra dagar få ut något alls så måste vi bestämma oss för en analys, annars blir det Vad som helst-festivalen.

Jag vill ha ett forum där HBTQ, rasism, klass, funktionsnorm etc. kan diskuteras utifrån ett solidariskt och socialistiskt perspektiv. Det vill många andra också, det är därför Uppsala Pride finns, det täcker ett behov. Om det finns en grupp som vill diskutera HBTQ-politik ur ett borgerligt perspektiv så får de gärna ordna ett sådant forum. Om de vill prata om HBTQ-politik ur ett vetenskapligt perspektiv så får de gärna ha ett sådant forum, osv.

Uppsala Pride är en socialistisk organisation. De måste inte lyfta fram icke-socialistiska tankar, lika lite som liberaler måste lobba för socialism. Däremot är personer med liberala åsikter välkomna på Uppsala Pride.


Mikusagi.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Det är inte antikapitalister som kidnappar Uppsala Pride. Det är kapitalister som genom pinkwashing utnyttjar våra identiteter och erfarenheter för att tjäna rosa pengar. Vår kamp handlar om frihet och rättvisa för alla.

Att arrangörerna för Uppsala Pride väljer bort vissa partipolitiska organisationer och myndigheter kan också förstås som en nödvändighet för att kunna säga ja till något annat. Så är det i all rättivseskapande verksamhet. Så länge vi säger ”alla är välkomna” kommer de som tillhör normen att sätta agendan och döljer ojämlikheter bakom intentioner.

Luf vill att Pride ska vara så okontroversiellt som möjligt. De vill avgränsa arrangemanget till att röra sig om ”sakfrågan”, alltså HBT-personers rättigheter. Andra förtryckta gruppers rättigheter bryr de sig inte om, uppenbarligen. De vill ha ett slätstruket budskap som fungerar i den liberala ideologin, en ide om att HBT-frågan är en isolerad fråga. Det kan man såklart tycka, men alla tycker inte det och för detta vill Uppsala Pride ta ställning. För det andra perspektivet, det som bygger på en generell ide om strukturer som förtrycker.


Om du inte förstod det här inlägget, läs vidare!

Vaddå cisperson?
Cispersoner är personer som är nöjda med det kön de blev tilldelade vid födseln. Dessutom stämmer deras mentala, sociala och juridiska kön "överens". (t.ex. en person som blev bestämd som flicka när hen föddes, identifierar sig som flicka, spelar flicka och ser ut som en flicka)

Vaddå Stonewall och 1969?
I New York fanns en gång ett ställe som hette "Stonewall Inn", en slags bar där HBT-personer brukade hänga. Dessa typer av barer blev ofta trakasserade av polisen. Den 27 juni 1969 hände det historiska - när poliser kom in på Stonewall Inn för att förstöra, slog gästerna tillbaka. Det blev uppror, och det är det upproret som är anledningen till att vi har Pride-festivaler idag.

När är Uppsala Pride?
Nu! Eller snart. Torsdag-söndag den här veckan. Läs mer på http://www.uppsalapride.se/ (där jag tog mina citat)

3 kommentarer:

Torsten Svenonius sa...

Du är så välkommen på Skattebetalarnas Förenings öppna evenemang. Vi diskriminerar ingen. Däremot är vissa aktiviteter bara för medlemmar, vilket du givetvis också gärna får bli.

Torsten Svenonius
Informationschef
Skattebetalarnas Förening

Albin sa...

Jag tycker att det finns två mycket intressanta punkter i detta:
1. LUF och kompani tycker att de har självklar rätt att delta i allas arrangemang, och dessutom att få definiera hur dessa ska fungera och vad de får kalla sig. När de inte får det så reagerar de som bortskämda barn ungefär – vilket kanske inte är så förvånande med tanke på att de måste vara så oerhört vana vid att alla tvingas om inte acceptera så ta hänsyn till deras ideologi.
2. Uppsala pride har ganska hårda krav på interndemokrati. Därför är det svårt att påstå att beslutet på något sätt inte skulle vara välgrundat – alla som vill (i princip) får organisera sig, och alla som organiserar sig har varit med och fattat beslut om värdegrund etc. Och, enligt hemsidan, detta med antingen konsensusbeslut eller 75% majoritet. Om makten över pride-begreppet är så viktigt, varför har alla dessa vita heterosexuella män (väl medveten om att detta även applicerar på mig här!) inte organiserat sig och försökt påverka riktningen för Uppsala Pride?

För mig är det ganska uppenbart att det här handlar om vem som har den moraliskt legitima positionen. HBTQ-kamp är ju en av få något sånär radikala kamper som inom den liberala ideologin och samhället i större erkäns som dels meningsfull, dels mer eller mindre oproblematisk (OBS att jag nu talar om de minst radikala formerna, tänk Stockholm Pride). Därför måste Folkpartiet och LUF associera sig med det, annars blir de moraliskt sämre s.a.s. Eftersom de nu inte fick vara med så är deras enda alternativ att delegitimisera Uppsala Pride så mycket som möjligt för att inte framstå som så dåliga.

För övrigt, en slutkommentar appropå inkluderande: Stockholm Pride uteslöt tidigare AFA, medan polisen fick gå i tåget. Det här är ju inte egentligen förvånande, jag tar mest upp det som ett exempel på att alla arrangemang är uteslutande för någon, och att det vore helt meningslöst att inkludera alla.

Med detta sagt så försöker jag hålla mig undan diskussionen ganska mycket (utom för att försöka mota de värsta dumliberalerna i grind) eftersom jag tycker att det egentligen är lika lite min sak som LUFs att definiera vad Uppsala Pride är och ska vara.

Mikusagi sa...

Torsten:
Taskigt att förstöra mitt case! Men jag är fortfarande skeptisk till att jag får komma i egenskap av någon med mina åsikter om det ekonomiska systemet, jag är emot mycket av det ni står för och det får jag väl inte propagera för hos er?
Men okej, men jag känner till så få icke-vänster grejer som jag kan ha som exempel. Är Stockholms veckan på Gotland ett högerarrangemang? :P Nej men jag vet inte vad liberaler och borgare har för events.


Albin: +1