Pages

08 mars, 2012

The male gaze

"Den manliga blicken" är ett begrepp som används för att beskriva hur kvinnor objektifieras i t.ex. filmer, och att män inte gör det i samma utsträckning och framförallt inte på samma sätt.
Klicka här för att se exempel. Jag kommer att återkomma med läsvärda länkar, men inte under dagen.

Mikusagi

Inga kommentarer: