Pages

08 mars, 2010

Ctrl + Alt + Shift


Från Tom Lovell

Det här är vykort där läsaren själv måste göra något för att ändra förutsättningarna för flickor.

Mikusagi

Inga kommentarer: